1
Els sufixos -er/ -era/ -eria/ -dor/ -dora (3r i 4t Primària)
Ceip Cervantes (Monòver)

Els sufixos
-er / -era
-eria
-dor / -dora

Les terminacions -er, -era, -eria, -dor, -dora s'usen per a formar paraules:

sabata - sabater educar - educador
- sabatera - educadora
- sabateria