1
Sinònims (3r i 4t Primària)
Ceip Cervantes (Monòver)


Les paraules sinònimes

Els sinònims són paraules diferents que tenen un significat paregut.

Exemple:

Adversari - Rival
Obstacle - Barrera
Alegre - Content - Feliç