1
Les Paraules Planes (3r i 4t)
CEIP. Cervantes (Monòver)


Les paraules planes

Les paraules planes
són aquelles que tenen
la
síl·laba tònica en penúltima posició:

plàs - tic
car -
pe - ta
pis -
sar - ra