1
El verb: nombre i persona (4t Primària)
Ceip Cervantes (Monòver)

El verb:
nombre i persona

Les formes verbals poden estar en singular i en plural.

Les formes verbals en singular expressen accions realitzades per una sola persona.

Camine, tinc, escric.

Les formes verbals en plural expressen accions realitzades per varies persones.

Caminem, tenen, escriuenLes formes verbals poden estar en primera, segona y tercera persona.

Jo cante, tu balles, ell crida.

En la primera persona, l'acció la realitza la persona que parla.

Jo parle
Nosaltres parlem.En la segona persona, l'acció la realitza la persona que escolta.

Tu reparteixes
Vosaltres repartiu

Ja has acabat l'exercici.

Enhorabona!!!