1
Els contraris
Ceip Cervantes (Monòver)

Les paraules contràries

Les paraules contràries són aquelles que tenen un significat oposat o contrari.

gran - xicotet
alt - baix
ràpid - lent