1
Els adjectius (3r Primària)
Ceip Cervantes (Monòver)Els
adjectius ens diuen com són o com estan les persones, els animals, els llocs i els objectes.